Λίστα Υπηρεσιών

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ

Στόχος μας είναι η βέλτιστη καρδιολογική παρακολούθηση του ασθενούς από το στάδιο της πρόληψης, μέχρι το στάδιο της επεμβατικής θεραπείας καρδιολογικών προβλημάτων

Αναλυτικές Υπηρεσίες

Καρδιολόγου

Κύριος γνώμονας του Ιατρείου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς μας, ξεκινώντας από την πρόληψη, την παρακολούθηση, και όπου χρειάζεται την επεμβατική αντιμετώπιση ακόμη και πολύπλοκων καρδιαγγειακών παθήσεων, τόσο των στεφανιαίων αγγείων (νόσος τριών αγγείων, βλάβες στελέχους, βλάβες διχασμού), όσο και βαλβιδοπαθειών (αορτικής, μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας) σε συνεργασία με μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός του Iατρείου μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ιατρική κατάρτιση του ιατρού, αποτελεί εχέγγυο για διαγνωστική ακρίβεια, σωστή παρακολούθηση και αξιόπιστη θεραπεία.


Δείτε το βιογραφικό του ιατρού

 • Πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ & Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex Καρδιάς & Αορτικού Τόξου
 • 24ωρη Καταγραφή Αρρυθμιών – Holter Ρυθμού
 • 24ωρη Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης – Holter Πίεσης
 • Τεστ Κοπώσεως
 • Check-Up
 • Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης
 • Παρακολούθηση Ασθενών
 • Κατ’οίκον Επίσκεψη
 • Έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών
Πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ & Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Παρέχουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων κι έκδοση παραπεμπτικών για εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Με το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφονται οι μεταβολές των ηλεκτρικών δυναμικών της καρδιάς. Τα ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα  παράγονται και άγονται από το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς και μεταφέρονται στα μυοκαρδιακά κύτταρα. Η ηλεκτρική αυτή διέγερση προκαλεί τη σύσπαση του μυοκαρδιακού κυττάρου και ακολουθεί η επαναφορά των ηλεκτρικών δυναμικών στην αρχική κατάσταση. Η παραπάνω μεταβολή των  δυναμικών καταγράφεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφος, ο οποίος καταγράφει τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος που προκύπτουν κατά την λειτουργία της καρδιάς. Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και 10 ηλεκτρόδια, 2 από τα οποία συνδέονται στα χέρια, 2 στα ποδιά και τα υπόλοιπα 6 μπροστά στο θώρακα, σε συγκεκριμένες θέσεις για τη βέλτιστη καταγραφή των μεταβολών των δυναμικών της καρδιάς.

Η εξέταση αυτή είναι συμπληρωματική της κλινικής εξέτασης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση καρδιολογικών παθήσεων, όπως οι αρρυθμίες, οι διαταραχές αγωγιμότητας και η ισχαιμία της καρδιάς.

Triplex Καρδιάς & Αορτικού Τόξου

Οι υπέρηχοι αποτελούν ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, απολύτως ασφαλή, ακόμη και στην εγκυμοσύνη και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση τους. Το Τρίπλεξ καρδιάς και αορτικού τόξου  γίνεται διαθωρακικά και κατέχει βασικό ρόλο στην καρδιολογική μελέτη του ασθενούς. Μέσω του υπερήχου ο καρδιολόγος παίρνει πολύτιμες πληροφορίες όπως:

 • Έλεγχος διαστάσεων, ανατομίας των καρδιακών κοιλοτήτων, ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου
 • Εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας και διάγνωση παθήσεων όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες
 • Εκτίμηση στεφανιαίας νόσου και πνευμονικής υπέρτασης (έμμεση)
 • Εκτίμηση της λειτουργίας των καρδιακών βαλβίδων (συγγενείς και επίκτητες βαλβιδοπάθειες, στένωση ή ανεπάρκεια)
 • Διάγνωση παθολογικών επικοινωνιών (shunts) ενδοκαρδιακά
24ωρη Καταγραφή Αρρυθμιών – Holter Ρυθμού

Πρόκειται για μικρή συσκευή, μέσα σε μία ειδική θήκη που φέρει ο ασθενής π.χ. σε μια ζώνη στη μέση, στην οποία καταλήγουν  5-7 καλώδια, τα οποία με ειδικά αυτοκόλλητα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ασθενούς . Η συσκευή αυτή καταγράφει συνεχόμενα το ηλεκτροκαρδιογράφημά του ασθενούς, ενώ εκείνος πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Παράλληλα μπορεί να κρατάει σημειώσεις σχετικά με την ώρα  που ένιωσε κάποιο σύμπτωμα και κατά την ανάγνωση της καταγραφής ο καρδιολόγος αξιολογεί αν αυτό το σύμπτωμα προήλθε από την καρδιά ή όχι.

Η εξέταση αυτή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στα πλαίσια της διερεύνησης καρδιολογικής φύσεως προβλημάτων όπως:

 • Αισθήματος παλμών (¨φτερούγισμα¨), εμμένουσας ζάλης, έκτακτων συστολών, ή μετά από  λιποθυμικό επεισόδιο (υποψία αρρυθμιών)
 • Παρακολούθηση ασθενών με στεφανιαία νόσο (στα πλαίσια ισχαιμίας, ή επί παρουσίας μυοκαρδιακής ουλής μπορεί να εμφανιστούν επικίνδυνες αρρυθμίες)
 • Παρακολούθηση ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο (διερεύνηση αρρυθμιών, ως επί των πλείστων κολπικής μαρμαρυγής)
 • Έλεγχος της αποτελεσματικότητας βραδυκαρδιακών και αντιαρρυθμικών φαρμάκων (διερευνάται μεταξύ άλλων η παρουσία βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας, η ύπαρξη παύσεων, η ύπαρξη και η ποσόστωση έκτακτων υπερκοιλιακών ή κοιλιακών συστολών)

Το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα του ιατρείου μας έχει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής του ρυθμού του ασθενούς έως και 48 ώρες, με ελάχιστα ηλεκτρικά παράσιτα (artefacts).

24ωρη Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης – Holter Πίεσης

Το Holter Πίεσης είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα και καταγράφει την αρτηριακή πίεση για ένα 24ωρο.

Το φορητό πιεσόμετρο μετράει αυτόματα την πίεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ρυθμίζονται από τον γιατρό, τόσο την ημέρα, όσο και τη νύχτα.

Αποτελείται από μια περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και μια μικρή συσκευή που τοποθετείται σε μια ειδική, φορητή θήκη.

Ο ασθενής μπορεί να πραγματοποιήσει και μόνος του μια μέτρηση, εκτός προγράμματος, εάν αισθανθεί κάποια ενόχληση ή αδιαθεσία.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Τεστ Κοπώσεως

Στις ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης περιλαμβάνονται:

 • Η διερεύνηση θωρακικού άλγους (άτυπου ή τυπικού στηθαγχικού) σε άτομα με γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή δύσπνοιας κατά την άσκηση σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1  ή τύπου 2
 • Ο προληπτικός έλεγχος (check up) σε άτομα με επιβεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό για στεφανιαία νόσο (συνήθως ανά έτος) ή σε άτομα με ειδικά επαγγέλματα (π.χ. πιλότοι αεροπλάνων, οδηγοί λεωφορείων κ.α.)
 • Η εκτίµηση ασθενών µε συγγενείς καρδιοπάθειες και βαλβιδοπάθειες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
 • Η εκτίμηση ασυµπτωµατικών ανδρών > 45 ετών και γυναικών > 55 ετών που πρόκειται να ξεκινήσουν κάποιο απαιτητικό πρόγραµµα σωματικής άσκησης
 • H εκτίμηση διαφόρων αρρυθμιών (βελτίωση ή επιδείνωση) κατά την κόπωση

Αντενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης:

 • Πρόσφατο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, καθώς και οξείες καρδιακές (π.χ. μυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα κ.α.) ή μη καρδιακές παθήσεις (π.χ. πνευμονική εμβολή, ενεργή λοίμωξη, υπερθυρεοειδισµός κ.α.)
 • Συμπτωματική σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
 • Σοβαρού βαθµού πνευµονική υπέρταση
 • Επικίνδυνες αρρυθμίες, ανθεκτικές στην φαρμακευτική αγωγή
 • Υψηλού κινδύνου ασταθής στηθάγχη
 • Σοβαρού βαθµού υπέρταση στην ηρεµία (>180/100)
 • Βαριά καρδιακή ανεπάρκεια
 • Ασθενείς µε κινητικά προβλήµατα
Check-Up

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι παγκοσμίως η πρώτη αιτία θανάτου. Το 90% των εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων προκαλούνται από παράγοντες κινδύνου που προϋπήρχαν και μπορούσαν να ρυθμιστούν με μία σωστή πρόληψη. Στο χώρο του ιατρείου μας μπορεί να διενεργηθεί ένα πλήρες καρδιολογικό check up, το οποίο περιλαμβάνει  κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, τρίπλεξ καρδιάς και αορτικού τόξου, τεστ κοπώσεως  με εργομετρικό ποδήλατο. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη πρόληψη, σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το καρδιολογικό check up συνιστάται σε ασυµπτωµατικούς άνδρες > 45 ετών και γυναίκες > 55 ετών, καθώς και σε ασυµπτωµατικούς διαβητικούς ασθενείς  που είναι > 35 ετών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή 2 για > 10 χρόνια ή νωρίτερα εάν  υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου, ή µικροαγγειακές / µακροαγγειακές επιπλοκές.  Η συχνότητά του check up εξαρτάται από τα ευρήματα, καθώς και από το οικογενειακό ιστορικό.

Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης

Ο ιατρός είναι ειδικός υπερτασιολόγος, πιστοποιημένος από τη Γερμανική Καρδιολογική Εταιρία (DGK).

Παρακολούθηση Ασθενών

Η παρακολούθηση των ασθενών του ιατρείου μας γίνεται με κύριο γνώμονα την παροχή ορθών ιατρικών υπηρεσιών, πλαισιωμένων από σύγχρονα μηχανήματα και με βάση την πολυετή εμπειρία του ιατρού, πάντα σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής και της  Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας. Στόχος μας είναι ο ασθενής να κατανοήσει, μέσα από αναλυτική επεξήγηση, το πρόβλημά του και να οδηγηθεί στη λύση του καρδιολογικού προβλήματος που τον ταλαιπωρεί.

Κατ’οίκον Επίσκεψη

Σε περιπτώσεις που  ο ασθενής δεν δύναται να μετακινηθεί από το σπίτι, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους ασθενείς του στην οικία τους .

Έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών

Πληρης καρδιολογικός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογραφημα, τριπλεξ καρδιας) και βεβαίωση άθλησης, τόσο σε παιδιά,όσο και σε ενήλικες


Καρδιολογικό Ιατρείο


Δευ
17:00 – 21:00
Τρι
17:00 – 21:00
Τετ
Κλειστά
Πεμ
17:00 – 21:00
Παρ
17:30 – 21:00
Σαββατο και Κυριακή
Κλειστά


Ενδοκρινολογικό Ιατρείο


Δευ
14:30 – 20:00
Τρι
16:00 – 20:00
Τετ
12:30 – 19:00
Πεμ
16:00 – 20:00
Παρ
12:30-19:30
Σαββατο και Κυριακή
Κλειστά


Παθολογικό & Λοιμωξιολογικό Ιατρείο


Δευ
10:00 – 12:00 και 17:00 – 21:00
Τρι
10:00 – 12:00
Τετ
10:00 – 12:00 και 17:00 – 21:00
Πεμ
10:00 – 12:00
Παρ
10:00 – 12:00 και 17:00 – 21:00
Σαββατο και Κυριακή
Κλειστά


error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!